Dalsiko s.r.o.

Komplexní služby v oblasti dopravního značení
© 2022 Všechna práva vyhrazena – Dalsiko, s.r.o. | Prostějov
n

Kontaktní údaje

Dalsiko s.r.o.

IČO: 29298563, DIČ: CZ29298563

Spisová značka 72210 C, Krajský soud v Brně.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Jaké nabízímeslužby?

Poskytujeme služby v oblasti dopravního značení.

Provádíme pronájem a prodej dopravního značení, vodorovné dopravní značení, veškeré montážní práce v této oblasti, projekty dopravního značení atd. Naši zákazníci jsou stavební firmy, městské a obecní úřady, správci komunikací atd.

Nabízíme komplexní řešení dopravních omezení tzv. na klíč, od projektu přes schválení na dotyčných institucích po samotnou realizaci dopravně inženýrského opatření. Dopravní značky a montážní práce dodáváme v souladu se zněním zákona č. 361/2000 Sb. v platném znění.

Firma má zaveden a udržuje systém jakosti ISO 9001:2016. Jsme také držiteli Průkazu způsobilosti pro oblast montáží trvalého a přechodného dopravního značení.

Dodáváme dopravní značky, veškeré příslušenství dopravního značení, dopravní zrcadla, zpomalovací prahy, dopravní kužely, parkovací zábrany, vybavení městského mobiliáře atd. Dodávané dopravní značení splňuje požadavky zákona a je schváleno pro provoz na pozemních komunikacích. Zajišťujeme také odbornou montáž za výhodné ceny.

Pronajímáme dopravní značky, světelné soupravy, signalizační zařízení, zábrany a další prvky spojené s dočasným řešením dopravní situace. Dle Vašich požadavků provedeme odbornou montáž tak, aby bylo pracovní místo bezpečně označeno a splňovalo veškeré požadavky zákona o provozu na pozemních komunikacích. Samozřejmostí je vypracování projektové dokumentace a zajištění projednání se všemi kompetentními úřady.

Zajišťujeme kompletní realizaci vodorovného dopravního značení silničních komunikací, parkovišť, průmyslových areálů, skladů, sportovišť atd. Vodorovné značení provádíme silniční barvou, hladkým a strukturálním plastem. Pro realizaci vodorovného značení používáme moderní stroje a barvy s dlouhodobou trvanlivostí za dodržení všech norem a předpisů.

Pro města a obce zajišťujeme informační a orientační značení ulic a místních cílů, výměnu a doplnění dopravního značení, dodávky dopravních zrcadel, zpomalovacích prahů, zahrazovacích a parkovacích sloupků atd. Zajišťujeme také projekční činnost v této oblasti, včetně schválení na příslušných institucích.

Dle Vašich požadavků provedeme vypracování projektu přechodného i trvalého dopravního značení, zajistíme vyjádření všech dotčených institucí a následně povolení uzavírky. Naši zkušení pracovníci Vám jsou Vám k dispozici s případnými dotazy.

Firma má zaveden a udržuje systém jakosti ISO 9001:2016. Jsme také držiteli Průkazu způsobilosti pro oblast montáží trvalého a přechodného dopravního značení.

Reference

 • 2020-2022: Přechodné i trvalé DZ – akce: Rekonstrukce sídl. B. Šmerala, Prostějov – pro firmu SKANSKA a.s.
 • 2020: Přechodné i trvalé DZ – akce: Olomouc, rekonstrukce mostu M7, přes Mlýnský náhon – pro firmu IDS Olomouc a.s.
 • 2020: Přechodné i trvalé DZ – akce: Mostkovice, rekonstrukce mostu přes řeku Hloučela – pro firmu PONVIA Construct s.r.o.
 • 2020: Přechodné DZ – akce: Kanalizace Držovice – pro firmu Hochtief CZ a.s.
 • 2020: Přechodné DZ – akce: Zpracování náhodné těžby ohrožující BESIP – Stínava-M.Hradisko – Pro Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
 • 2020: Trvalé DZ – akce: Snížení tonáže mostů, Prostějovsko, Přerovsko, Hranicko, Olomoucko – Pro Správu silnic Olomouckého kraje p.o.
 • 2019: Projekční činnost a dodávka značení – akce: Snížení tonáže mostů v havarijním stavu v Olomouckém kraji – pro SSOK
 • 2019: Přechodné i trvalé DZ – akce: Dopravní terminál na Floriánském nám, Prostějov – pro firmu SKANSKA a.s.
 • 2018 – 2019: Přechodné i trvalé DZ – akce: Rekonstrukce průtahu obcí Žešov – pro firmu STRABAG a.s.
 • 2018 – 2019: Přechodné značení – akce: Kanalizace a ČOV v obci Ruda nad Moravou – pro firmu Insta CZ s.r.o.
 • 2018 – 2019: Přechodné značení – akce: Kanalizace a ČOV v obci Jívová – pro firmu Hochtief CZ a.s.
 • 2016 – 2019: Přechodné i trvalé DZ – akce: Regenerace sídl. Šárka, Prostějov – pro firmu Ridera stavební a.s.

V případě zájmu či dotazů nás neváhejte kontaktovat.