Přehled realizovaných zakázek

REFERENCE 2015

Pronájem DZ  - Revitalizace areálu Brownfields Pavlovická, Olomouc – pro Carman Invest a.s.
Dodávka DZ -  Revitalizace areálu Brownfields Pavlovická, Olomouc – pro Carman Invest a.s.
Pronájem DZ - Výstavba okružní křižovatky ul. Anenská v PV – pro SKANSKA a.s.
Dodávka DZ - Výstavba okružní křižovatky ul. Anenská v PV – pro SKANSKA a.s.
Pronájem DZ – Výstavba okružní křižovatky, Přikrylovo nám. V PV – pro INSTA CZ s.r.o.
Pronájem DZ – Kanalizace – Šumperk, Zábřeh, Hanušovice – IMOS Brno a.s.
Pronájme DZ – Revitalizace sídl. Ul. Tylova v PV – pro Firesta a.s.
Dodávka DZ -  Revitalizace sídl. Ul. Tylova v PV – pro Firesta a.s.
Dodávka DZ – Cyklostezka ul. Šmeralova v PV – pro SKANSKA a.s.
Pronájem DZ – ČOV a stoková síť v Rozstání – pro STRABAG a.s.
Dodávka DZ – Revitalizace historického centra Mohelnice – pro M-Silnice a.s.
Pronájem DZ – Výstavba kanalizace v obci Vícov – pro INSTA CZ s.r.o.
Dodávka VDZ – Obnova VDZ prodejen LIDL  ( 57 prodejen na celé Moravě ) – pro SUN Facility s.r.o.

REFERENCE 2014

Vodorovné značení skladovacích hal – HOPI s.r.o.
Pronájem DZ – Výstavba kanalizace a ČOV – obec Tršice pro INSTA CZ, s.r.o.
Pronájem DZ – Výstavba okružní křižovatky ul. Dolní v PV – pro SKANSKA a.s.
Dodávka DZ –Výstavba okružní křižovatky ul. Dolní v PV – pro SKANSKA a.s.
Dodávka DZ – Stavební úpravy křižovatky ul Šárka a Dolní v PV – pro OHL ŽS, a.s.
Pronájem DZ – Kanalizace na ul. Okružní a Šárka v PV – pro Arko Technology a.s.
Pronájem DZ – Oprava propustku v obci Záhlinice – pro STRABAG a.s.
Pronájem DZ –Výstavba okružní křižovatky na ul. Krasická v PV – pro SKANSKA a.s.
Dodávka DZ - Výstavba okružní křižovatky na ul. Krasická v PV – pro SKANSKA a.s.
Dodávka VDZ – Zvýšení bezpečnosti sil. II/150 a III/3679 – pro Správa silnic Olomouckého kraje

REFERENCE 2013

Rekonstrukce ulic C.Boudy, Kpt.O. Jaroše a Svolinského – dodávka svislého i vodorovného značení - Realizováno pro firmu PB SCOM s.r.o. v roce 2013
Výstavba OD Kaufland Prostějov – dodávka svislého i vodorovného značení - Realizováno pro firmu STRABAG a.s. v roce 2013
Výstavba KFC Prostějov – dodávka svislého i vodorovného značení - Realizováno pro firmu Galvatrans s.r.o. v roce 2013
Výstavba cyklostezky Hloučela v Prostějově – dodávka svislého značení - Realizováno pro firmu STRABAG a.s. v roce 2013
Výcvikové středisko mostních provizorií v Kojetíně – Dodávka svislého značení - Realizováno pro Ředitelství silnic a dálnic ČR v roce 2013
Areál nové výrobní haly firmy Gatema v Boskovicích – Dodávka svislého i vodorovného značení - Realizováno pro firmu GATEMA s.r.o. v roce 2013
Areál nového střediska firmy HOPI, Madunice Slovensko – Dodávka vodorovného značení - Realizováno pro firmu HOPI s.r.o. v roce 2013

REFERENCE 2012

Orientační systém na lokalitu Na Výsluní v Kralicích na Hané – Dodávka svislého orientačního značení a vodorovného značení - Realizováno pro Městys Kralice na Hané v roce 2012
Výstavba cyklostezky U Stadionu v Prostějově – Dodávka svislého i vodorovného značení - Realizováno pro firmu SKANSKA a.s. v roce 2012
Obnova dopravního značení v městysy Nezamyslice – Dodávka a úprava dopravního značení dle pasportu obce - Realizováno pro Městys Nezamyslice v roce 2012
Areál nemocnice Prostějov,  úprava organizace dopravy – Dodávka svislého i vodorovného značení - Realizováno pro Středomoravská nemocniční a.s. v roce 2012

 

NONSTOP SLUŽBA / HAVÁRIE
+420 725 120 324

© DALSIKO s.r.o. - 2013 - 2015
Webové stránky jsou originálním dílem firmy DALSIKO s.r.o.
Stránky jsou validní dle standartů W3C - HTML 4.01 Transitional
Ověřeno dle http://validator.webylon.info/