TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ
PROJEKČNÍ ČINNOST

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Pronajímáme dopravní značky, světelné soupravy, signalizační zařízení, zábrany a další prvky spojené s dočasným řešením dopravní situace. Dle Vašich požadavků provedeme odbornou montáž tak, aby bylo pracovní místo bezpečně označeno a splňovalo veškeré požadavky zákona o provozu na pozemních komunikacích. Samozřejmostí je vypracování projektové dokumentace a zajištění projednání se všemi kompetentními úřady.

Přechodné dopravní značení Přechodné dopravní značení Přechodné dopravní značení

 

NONSTOP SLUŽBA / HAVÁRIE
+420 725 120 324

© DALSIKO s.r.o. - 2013 - 2015
Webové stránky jsou originálním dílem firmy DALSIKO s.r.o.
Stránky jsou validní dle standartů W3C - HTML 4.01 Transitional
Ověřeno dle http://validator.webylon.info/